Här hittar du tips om typisk svensk mat och husmanskost. Vi kryddar även med rätter som blivit försvenskade på senare tid trots att dom ursprungligen inte kommer från Sverige.

Matresor är väldigt populärt just nu. Andra länder har såklart spännande matkultur men det finns även mycket spännande här i Sverige.

Vad vore en livsmedelssajt utan träningsråd? Vi ger tid på enkla träningsupplägg för leva ett sundare liv kombinerat med bra kost.

Om Livsmedelssverige

Sverige är ett av de länder som har hårdaste lagar gällande djurhållning och livsmedelsproduktion. Lika noggranna regler finns sedan genom hela kedjan från produktion fram till slutkonsument. Det gör att konsumenten kan vara säker på att de livsmedel som säljs i Sverige har hög kvalité och inte innehåller några farliga ämnen. Men hög kvalité betyder inte nödvändigtvis att det är nyttigt. För att något ska få klassas som livsmedel (och därmed säljas som ätbart) är kravet enbart att det inte innehåller mer än vissa gränsvärden av olika substanser.

Livsmedel som är bra för dig och miljön

Det går att se två tydliga trender gällande vilka livsmedel som främst efterfrågas i landet idag. Den ena trenden är att det ska vara nyttigt. Detta oavsett om det är nyckelhålsmärkt, slow food eller produkter som följer någon speciell diet (ex. GI).

Den andra trenden är att ekologiska livsmedel säljs i allt större utsträckning. Detta har även gjort att produktsortimentet ökat rejält. Nu är det mer än bara bananer och kaffe som finns att köpa både ekologiskt och rättvisemärkt.

På Livsmedelssverige.se kommer artiklar och nyheter presenteras som belyser de olika ämnena som nämns ovan. En del artiklar kommer ha fokus på produktion/ distribution/ konsumtion medan andra har mer fokus på vilka livsmedel som är nyttiga och hur de påverkar kroppen.

Copyright 2015 Livsmedelssverige